Gia Lai: Ban Chỉ đạo 389 ban hành Kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024

Ngày 26 tháng 2 năm 2024 Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ389 về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày 25/12/2023, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Triển khai cao điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra phát hiện 21 vụ vi phạm, xử phạt 213.750.000 đồng

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-QLTTGL ngày 14/11/2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai về việc mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2023; dịp...

Xu hướng kinh doanh hiện đại và giải pháp kiểm soát, xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử

Lĩnh vực thương mại điện tử đã chứng kiến sự mở rộng phi thường trong những năm gần đây và chưa hề có dấu hiệu chậm lại. Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ mua...

Quy định mới về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Ngày 18/01/2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Thông tư này thay thế Thông...

5 nhiệm vụ chính

  • Chủ động giám sát, phòng ngừa 24/7
  • Tấn công hàng giả trên môi trường mạng
  • Chuyển đổi số toàn diện
  • Xác định cấp đội là hạt nhân
  • Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Kết quả Kiểm tra năm 2022

  • Tổng kiểm tra: 2.730 vụ
  • Xử lý vi phạm: 1.115 vụ
  • Nộp NSNN: ~7,5 tỷ đồng

CỤC QLTT GIA LAI

Phản ánh kiến nghị 24h / 7 ngày

 • 0971.666.389
 • 0981.666.389