Chính sách

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Cục QLTT tỉnh Gia Lai thông báo lựa chọn các tổ chức có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm và uy tín để tham gia tổ chức bán đấu giá tài sản