Kiểm tra, kiểm soát

Gia Lai: Đội Quản lý thị trường số 3 xử phạt 30 triệu đồng đối với 02 cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025; Quyết định số 2390/QĐ-BCT ngày 13/9/023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành kế hoạch triển khai Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025. Đội Quản lý thị trường số 3 đã tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra đột xuất và xử lý các trường hợp vi phạm về thương mại điện tử trên địa bàn huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.