Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày 16/5/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Ô tô Biển kiểm soát 81A-005.50 nhãn hiệu Mekong, đời 1992, nước sản xuất Việt Nam.
Xem thông báo
Phòng Tổ chức - Hành chính