Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Cục QLTT tỉnh Gia Lai thông báo lựa chọn các tổ chức có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm và uy tín để tham gia tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông báo số 04/TT-CQLTT ngày 22/02/2023

Thông báo số 06/TT-CQLTT ngày 10/3/2023

Các tổ chức bán đấu giá liên hệ tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Cục QLTT tỉnh Gia Lai để tìm hiểu thêm thông tin và đăng ký.

Địa chỉ liên hệ: CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH GIA LAI

Số 01 Hoàng Đạo Thúy, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Phòng TCHC
Cục QLTT tỉnh Gia Lai

Bình luận