QLTT Gia Lai tạm giữ 85 cái mũ bảo hiểm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu "Nón Sơn"

Ngày 14 tháng 04 năm 2021, Đội Quản lý thị trường số 7 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã tổ chức kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh Kim Cương và cơ sở kinh doanh Thanh Tiền trên địa bàn Thị trấn Kbang, huyện KBang, tạm giữ 85 cái mũ bảo hiểm nhãn hiệu Nón Sơn không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, có dấu hiệu là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu " Nón Sơn và hình".

Thực hiện công văn số 64/CQLTT-NVTH ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng mũ bảo hiểm cho người đi mô, xe gắn máy. Qua trinh sát nắm tình hình, ngày 14 tháng 04 năm 2021, Đội QLTT số 7 tiến hành kiểm tra đột xuất 02 cơ sở kinh doanh mủ bảo hiểm tại thị trấn Kbang, huyện Kbang tỉnh Gia Lai. Cụ thể:

- Tại Hộ kinh doanh Kim Cương, địa chỉ 59 Đường Phan Bội Châu, Huyện Kbang, Tỉnh Gia Lai. Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở này đang bày bán 40 cái mũ bảo hiểm nhãn hiệu Nón Sơn không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, có dấu hiệu là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu "Nón Sơn và hình" đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

- Cùng thời gian trên, tại địa chỉ 57 Đường Phan Bội Châu, thị trấn Kbang, huyện Kbang do bà Dương Thị Thanh Tiền làm chủ đang bày bán 45 cái mũ bảo hiểm nhãn hiệu Nón Sơn không có hóa đơn, chứng từ kèm theo chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, có dấu hiệu là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu "Nón Sơn và hình" đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ 85 cái mũ bảo hiểm nếu trên để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Nguyễn Đức Tuấn - Đội Trưởng
Đội QLTT Số 7

Bình luận