Mời tổ chức chào giá và cung cấp báo giá dịch vụ sửa chữa, thay thế phụ tùng xe ô tô

Ngày 29/5/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai thông báo về việc mời tổ chức chào giá và cung cấp báo giá dịch vụ sửa chữa, thay thế phụ tùng xe ô tô.
Thông báo 20/TB-QLTTGL
Phòng Tổ chức - Hành chính