Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh thuốc tân dược

Đội Quản lý thị trường số 5 kiểm tra và xử lý 15 cơ sở kinh doanh thuốc tân dược với tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 90 triệu đồng

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, Đội Quản lý thị trường số 5 thường xuyên lồng ghép công tác tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh công tác tuyên truyền pháp luật, qua công tác quản lý địa bàn, từ ngày 07/3 đến 21/3/2023, Đội Quản lý thị trường số 5 đã liên tiếp kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc tân dược trên địa bàn quản lý, qua kiểm tra phát hiện 15 cơ sở có hành vi vi phạm hành chính, Đội đã kịp thời lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền thu phạt 91,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch số 01/KH-CQLTT ngày 11/01/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai về Kế hoạch phòng chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đội Quản lý thị trường số 5 cũng đã tuyên truyền bằng nhiều hình thức qua loa và băng rôn thông qua xe lưu động, phát loa tại các chợ truyền thống, các khu vực và các tuyến đường có nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời, đã ký biên bản phối hợp với các Ban quản lý chợ trong công tác tuyên truyền phòng chống thuốc lá điếu nhập lậu, tần suất phát loa 01 lần/tuần tại khu vực chợ.

Trong thời gian đến Đội Quản lý thị trường số 5 tiếp tục công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng cách lồng ghép trong quá trình quản lý địa bàn được phân công đến các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn để người dân nắm bắt kịp thời, từ đó thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm  về kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng hóa không nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm và gian lận thương mại; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Xuân Quang - Đội trưởng
Đội QLTT số 5

Bình luận