Không để hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ “Chợ phiên nông sản an toàn và giới thiệu sản phẩm OCOP năm 2023 trên địa bàn huyện Đức Cơ”

Đội Quản lý thị trường số 3 kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, trưng bày hàng hóa để bán tại Chợ phiên nông sản an toàn và giới thiệu sản phẩm OCOP năm 2023 trên địa bàn huyện Đức Cơ với chủ đề: “Nông sản Đức Cơ kết nối và phát triển”.

Thực hiện số 130/KH-UBND ngày 13/7/2023 của UBND huyện Đức Cơ, từ ngày 24/7/2023 đến ngày 26/7/2023 UBND huyện Đức Cơ đã tổ chức ‘Chợ phiên nông sản an toàn và giới thiệu sản phẩm OCOP’ năm 2023 trên địa bàn huyện Đức Cơ nhằm tiếp tục triển khai nhiệm vụ hỗ trợ cho các Hộ kinh doanh, Hợp tác xã, Doanh nghiệp sản xuất nông, lâm, thủy sản giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản của địa phương đặc biệt các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của địa phương; tạo mối liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, phát triển sản phẩm bền vững, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển sản xuất góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương.

Chợ phiên được tổ chức với quy mô 70 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông lâm sản, sản phẩm của các địa phương trong, ngoài tỉnh và nước bạn Campuchia; bên cạnh đó làm nổi bật sự đa dạng, nét đặc trưng của sản phẩm quả sầu riêng Đức Cơ nhằm quảng bá, xây dựng thương hiệu sầu riêng Đức Cơ.

Để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và góp phần tích cực cho sự thành công của chương trình, trong thời gian diễn ra chợ phiên Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp với các cơ quan thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh; kiểm tra, kiểm soát về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, chất lượng sản phẩm và nhãn hiệu của các đơn vị tham gia chợ phiên; chú trọng tuyên truyền pháp luật về an toàn thực phẩm đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, ghi nhãn hàng hóa, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, các quy định về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa,… nhằm hạn chế và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trong suốt thời gian tham gia chợ phiên cũng như trước khi đưa hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Kim Liên
Đội QLTT số 3

Bình luận