Gia Lai: xử phạt 37.500.000 đồng đối với 03 cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 8 thuộc Cục QLTT tỉnh Gia Lai tăng cường kiểm tra và xử lý về hành vi kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh theo quy định.

Thực hiện Quyết định số 133/QĐ-CQLTT ngày 30/12/2022 về ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 của Cục QLTT tỉnh Gia Lai. Trong quá trình kiểm tra, 02 Đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 8 đã phát hiện và xử lý 03 cơ sở có sai phạm về điều kiện kinh doanh mặt hàng sản phẩm thuốc lá và sản phẩm rượu trên địa bàn huyện Đăk Đoa, huyện Mang Yang.

Tại thời điểm kiểm tra, 03 cơ sở kinh doanh đang hoạt động bình thường, qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện 02 cơ sở đang kinh doanh sản phẩm thuốc lá điếu trong nước mà không có giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá theo quy định và 01 cơ sở đang kinh doanh sản phẩm rượu mà không có giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu theo quy định.

Đội trưởng Đội QLTT số 8 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 cơ sở vi phạm về hành vi kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh theo quy định với tổng số tiền là 37.500.000 đồng.

Bên cạnh đó 02 Đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 8 luôn tăng cường lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật giúp các cá nhân và tổ chức kinh doanh trên địa bàn quản lý thực hiện duy trì đầy đủ các điều kiện, quyền và nghĩa vụ trong kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh doanh phát triển bền vững, ổn định thị trường.

Nguyễn Thị Lê - Đội QLTT số 8
Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Bình luận