Gia Lai: hiệu quả từ mô hình Tổ pháp chế trực thuộc Quản lý thị trường cấp Đội

Ngày 25/01/2022, Đội Quản lý thị trường số 4 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai thành lập Tổ Pháp chế trực thuộc Đội với nhiệm vụ tham mưu, rà soát tất cả các hồ sơ vi phạm hành chính trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Xử lý vi phạm hành chính nói chung, và xử phạt vi phạm hành chính nói riêng là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương trong quản lý hành chính của nhà nước. Đây cũng là vấn đề trực tiếp liên quan đến cuộc sống hàng ngày của nhân dân, tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được đảng, nhà nước và toàn xã hội hết sức quan tâm.

Mục đích của xử phạt vi phạm hành chính nói riêng, của xử lý vi phạm hành chính nói chung là ngăn chặn, phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý nhà nước. Có thể khẳng định không có xử phạt vi phạm hành chính thì không có trật tự, quyền và lợi ích của nhà nước cũng như của mỗi cá nhân, tổ chức bị xâm phạm. Việc xử phạt vi phạm hành chính đã góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ quyền, lợi ích của nhà nước, của tổ chức và cá nhân cũng như vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Từ thực tiễn trong nhiều năm qua, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai nói chung và Đội Quản lý thị trường số 4 nói riêng đã nỗ lực không ngừng, luôn đấu tranh và xử lý nhiều vụ việc vi phạm hành chính có tính chất nổi cộm, nhiều vụ việc chuyển cơ quan Công an để khởi tố hình sự…Tuy nhiên việc tham mưu, rà soát hồ sơ để tham mưu cho lãnh đạo Đội, việc chuyển hồ sơ vượt thẩm quyền Đội trưởng đôi lúc đôi khi còn thiếu tính chuyên nghiệp và độ chính xác.

Chính vì lẽ đó, thực hiện chủ trương của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, ngày 25/01/2022 Đội Quản lý thị trường số 4 đã thành lập Tổ pháp chế thuộc đội với nhiệm vụ: tham mưu cho Đội trưởng áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hồ sơ vụ việc do các Đoàn kiểm tra đề xuất; hình thức xử lý đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu; thực hiện thẩm tra, xác minh tình tiết, nội dung chưa rõ ràng có liên quan đến hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường của các Đoàn kiểm tra hoặc theo yêu cầu của người có thẩm quyền; theo dõi việc thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại Đội; đề nghị các Đoàn kiểm tra đôn đốc đối tượng vi phạm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền đúng thời gian theo quy định của pháp luật; tiến hành rà soát hoặc đề nghị người công chức có liên quan rà soát hồ sơ vụ việc kiểm tra, kiểm soát thị trường trước khi trình người có thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức xử lý vi phạm hành chính và hoàn thiện hồ sơ vụ việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trước khi đưa vào lưu trữ theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30/9/2020 của Bộ Công Thương; yêu cầu các Đoàn kiểm tra thuộc Đội QLTT bổ sung những tài liệu có liên quan đến hồ sơ vụ việc kiểm tra, đề xuất xử lý vi phạm hành chính (nếu có) nhằm đảm bảo tính minh bạch, xác lập đúng hành vi vi phạm của người được kiểm tra và đúng theo quy định của pháp luật; định kỳ tổng hợp, báo cáo Đội trưởng vào ngày 14 hằng tháng hoặc trước giao ban tháng về tình hình thực hiện nhiệm vụ của các Đoàn kiểm tra, số tiền thu nộp ngân sách nhà nước, số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được thi hành, số quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa được thi hành và số lượng, tình trạng tang vật vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và phương án xử lý tài sản theo quy định; tổ chức trao đổi chuyên môn nghiệp vụ trước khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường và đề xuất những vướng mắc trong quá trình thiết lập hồ sơ vi phạm hành chính để Đội trưởng xem xét, giải quyết; tổng hợp những khó khăn,vướng mắc trong quá trình áp dụng văn bản pháp luật báo cáo về Cục QLTT để đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định cho phù hợp với thực tiễn; tham gia nghiên cứu, góp ý các văn bản do cấp có thẩm quyền yêu cầu.

Qua hơn 01 năm thực hiện nhiệm vụ, Tổ pháp chế đã làm việc và mang lại kết quả đáng khả quan, hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính được thiết lập đúng các nguyên tắc trong xử phạt vi phạm hành chính, toàn bộ hồ sơ được sắp xếp khoa học và được rà soát cẩn thận trước khi đưa vào lưu trữ theo quy định. Đây là mô hình thiết thực và cần nhân rộng ở cấp Đội trong toàn lực lượng Quản lý thị trường.

Hà Quang Tuấn - Đội QLTT số 4

Bình luận