Gia Lai ban hành Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2021

Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai xây dựng Kế hoạch triển khai Quyết định số 888/QĐ-TCQLTT ngày 22/3/2021 của Tổng Cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021-2025.

Để đấu tranh phòng, chống hiệu quả tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch này nhằm gắn trách nhiệm quản lý theo địa bàn của các Đội Quản lý thị trường; nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy và làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan, chính quyền địa phương và tổ chức, cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khác trong đấu tranh phòng chống vi phạm, tái phạm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Kế hoạch đã đưa ra những mục tiêu cụ thể:

- 100% các siêu thị, trung tâm thương mại không kinh doanh, bày bán công khai hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- 100% các cơ sở kinh doanh tại các chợ truyền thống, cơ sở sản xuất trong các làng nghề đều ký cam kết không sản xuất và bày bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- 60% cơ sở kinh doanh được tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật, ký cam kết không kinh doanh hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và không tái phạm.

- 60% ban quản lý chợ, trung tâm thương mại, tuyến phố, phường, xã được tuyên truyền, phổ biến pháp luật, ký quy chế phối hợp không để hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bày bán công khai, vi phạm tái diễn.

Một vụ việc lợi dụng mạng xã hội Facebook để kinh doanh hàng giả bị QLTT Gia Lai bắt giữ

Để thực hiện được những mục tiêu trên, Kế hoạch nêu rõ:

- Các Đội QLTT trực thuộc phải chủ động báo cáo với chính quyền địa phương, phối hợp với các cơ quan chức năng, các cơ quan báo chí truyền thông, các doanh nghiệp, hiệp hội triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật, ký cam kết; giám sát, khảo sát, thu thập, xác minh điều tra cơ bản đánh giá tình hình diễn biến vi phạm; đấu tranh phòng ngừa, kiểm tra, xử lý triệt để vi phạm, tái phạm. Chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, đại diện chủ thể quyền cung cấp đường dây nóng (0971.666.389 và 0981.666.389), đầu mối liên hệ để hỗ trợ các cơ sở kinh doanh phân biệt hàng thật – hàng giả, chủ động đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chủ động tố giác các cơ sở vi phạm.

- Sau khi đồng thời triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, ký cam kết, các Đội QLTT phối hợp với các cơ quan liên quan, các hiệp hội, doanh nghiệp chủ thể quyền thực hiện các nội dung sau: Tổ chức khảo sát, đánh giá, rà soát, sàng lọc các chủng loại mặt hàng, nhãn hiệu bị làm giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn. Tổ chức thu thập, xác minh, điều tra cơ bản kết hợp với việc khảo sát, đánh giá các yếu tố đặc thù tại các địa bàn như yếu tố làng nghề, chuyên doanh, chống đối thi hành công vụ, bất cập về nhận thức, hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật,… để có phương án kiểm tra, xử lý vi phạm phù hợp. Hoạt động kiểm tra cần đảm bảo công tác bảo mật thông tin, triển khai thực hiện đồng loạt, xử lý triệt để vi phạm, đấu tranh phòng chống hiệu quả tình trạng chống đối thi hành công vụ, vi phạm tái diễn. Phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng chức năng liên quan triệt phá các tụ điểm, ổ nhóm vi phạm nghiêm trọng. Chuyển hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các vụ việc có vi phạm pháp luật hình sự theo quy định của pháp luật.

Đặt biệt, trong kế hoạch này Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cũng thành lập Tổ công tác do Phó Cục trưởng phụ trách lĩnh vực hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ làm Tổ trưởng cùng các thành viên là công chức thuộc các phòng chuyên môn. Tổ công tác có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, giám sát, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện kế hoạch của các Đội QLTT trực thuộc; thu thập, tiếp nhận, xác minh thông tin các vụ việc vi phạm pháp luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có quy mô, số lượng lớn, có tính chất đường dây, ổ nhóm, tái phạm nhiều lần trên địa bàn toàn tỉnh để đề xuất các giải pháp, phương án (chủ động hoặc phối hợp với các Đội QLTT trực thuộc) kiểm tra và xử lý vi phạm trình Cục trưởng xem xét, phê duyệt; tăng cường giám sát để kịp thời phát hiện những sai phạm trong thực thi công vụ của công chức QLTT và tham mưu, đề xuất Cục trưởng xử lý nghiêm những biểu hiện bao che, buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện.

Hà Đinh
Cục QLTT tỉnh Gia Lai

Bình luận