Gia Lai: Đội Quản lý thị trường số 8 thực hiện công tác kiểm tra thị trường và chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dược trên địa bàn quản lý.

Đội Quản lý thị trường số 8 đã triển khai kiểm tra đột xuất và xử lý 07 cơ sở kinh doanh dược với tổng số tiền xử phạt hành chính: 31.500.000 đồng.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2024, Đội Quản lý thị trường số 8 thường xuyên lồng ghép công tác tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh công tác tuyên truyền pháp luật, qua công tác quản lý địa bàn, từ ngày 01/3 đến 02/4/2024, Đội Quản lý thị trường số 8 đã liên tiếp kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn huyện Đăk Đoa và huyện Mang Yang. Qua kiểm tra phát hiện 07 cơ sở có hành vi vi phạm hành chính, Đội QLTT số 8 đã ban hành Quyết định xử phạt đối với 07 cơ sở vi phạm với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 31.500.000 đồng. Các hành vi vi phạm về không niêm yết công khai chứng chỉ hành nghề dược đối với trường hợp phải có chứng chỉ hành nghề dược tại cơ sở; không có biển hiệu tại khu vực riêng ghi rõ "sản phẩm này không phải là thuốc" đối với trường hợp có kinh doanh thêm trang thiết bị y tế; để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc đối với trường hợp kinh doanh thêm thiết bị y tế.

Trong thời gian đến Đội Quản lý thị trường số 8 tiếp tục công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến các cá nhân, tổ chức kinh doanh trên địa bàn để người dân nắm bắt kịp thời, từ đó thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra theo Kế hoạch số 03/KH-QLTTGL ngày 12/3/2024 về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và góp phần ổn định thị trường.

Như Quỳnh - Đội QLTT số 8
Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Bình luận