Gia Lai: Đội QLTT số 8 chủ trì kiểm tra khoáng sản trên địa bàn huyện Mang Yang.

Đoàn liên ngành về việc việc mua bán, vận chuyển, tập kết khoáng sản trên địa bàn huyện Mang Yang (Đoàn liên ngành 492) do Đội QLTT số 8 làm trưởng đoàn đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra đột xuất hoạt động vận chuyển, mua bán, tập kết khoáng sản trên trên địa bàn huyện Mang Yang.

Trước tình hình nhu cầu vật liệu xây dựng tăng cao trong thời gian gần đây cũng như lợi nhuận từ việc khai thác, chế biến khoáng sản mang lại đã khiến cho công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung và địa bàn huyện Mang Yang nói riêng nóng lên hơn bao giờ hết. Tại huyện Mang Yang, công tác quản lý và kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản đã được các cơ quan chức năng hết sức quan tâm, tăng cường chỉ đạo, triển khai các văn bản pháp luật kịp thời nhằm mục đích quản lý hiệu quả hoạt động khai thác, mua bán, sử dụng hợp lý tài nguyên trên địa bàn.

Thực hiện Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND huyện Mang Yang Về việc kiện toàn Đoàn liên ngành kiểm tra việc mua bán, vận chuyển, tập kết khoáng sản trên địa bàn huyện; Kế hoạch số: 01/KH-ĐLN ngày 19/4/2023 của Đoàn liên ngành 492 “Kiểm tra việc mua bán, vận chuyển và tập kết khoáng sản trên địa bàn huyện Mang Yang”. Đoàn kiểm tra liên ngành 492 đã tổ chức thực hiện hơn 20 đợt tuần tra, kiểm tra việc vận chuyển, lưu thông khoáng sản theo Kế hoạch và thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát đột xuất cả trong và ngoài giờ hành chính để kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình vận chuyển khoáng sản trên địa bàn huyện. Đối với các phương tiện có hành vi vi phạm trong việc vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, ngoài tham mưu, đề xuất UBND huyện và giao UBND cấp xã xử lý theo thẩm quyền, Đoàn liên ngành 492 đã tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật và yêu cầu các cá nhân vi phạm viết bản cam kết không tái phạm.

Đoàn liên ngành đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra các tổ chức, hộ kinh doanh có hoạt động mua bán, tập kết khoáng sản trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, hầu hết các tổ chức, hộ kinh doanh tuân thủ đúng các quy định của pháp luật có liên quan trong hoạt động mua bán, tập kết khoáng sản; tuy nhiên có một số hộ kinh doanh VLXD nhỏ lẻ chưa nắm được các quy định như: cắm biển thông báo thông tin khu vực bến bãi tập kết, đăng ký bến bãi tập kết với UBND cấp xã,...Đoàn liên ngành 492 đã chỉ ra và yêu cầu các hộ kinh doanh này khẩn trương khắc phục; qua đó, các hộ cũng đã cam kết thực hiện.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Đoàn liên ngành 492 đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mang Yang kiểm tra đột xuất hoạt động vận chuyển, mua bán, tập kết khoáng sản trên trên địa bàn huyện; kết quả phát hiện và chuyển cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 11 trường hợp vi phạm (09 cá nhân và 02 tổ chức) với tổng số tiền 15.350.000 đồng và tịch thu 25 m3 đất san lấp, 85 m3 cát xây dựng.

Đoàn liên ngành 492 kiểm tra đối tượng vận chuyển cát vào ban đêm

Trong thời gian đến, Đoàn liên ngành sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, tuần tra đột xuất (kể cả ngày nghỉ và ban đêm, sáng sớm) nhằm phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm. Đối với các cơ sở hoạt động mua bán, tập kết khoáng sản, Đoàn liên ngành sẽ thường xuyên theo dõi giám sát, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất và tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Huỳnh Sỹ Căn - Đội QLTT số 8
Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai