Gia Lai: Đội QLTT số 5 phát hiện, xử lý 01 cơ sở kinh doanh thuốc lá điếu không có giấy phép bán lẻ thuốc lá

Đội QLTT số 5 xử phạt 12.500.000 đồng đối với 01 cơ sở kinh doanh thuốc lá không có giấy phép bán lẻ thuốc lá theo quy định

Ngày  29/8/2023, Đội QLTT số 5 - Cục QLTT tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra đối với Hộ kinh doanh P.T.T.H do bà P.T.T.H là chủ hộ kinh doanh, địa chỉ tại đường Trần Hưng Đạo, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra phát hiện Hộ kinh doanh này đang bày bán mặt hàng thuốc là điếu sản xuất trong nước mà không có giấy phép bán lẻ thuốc lá theo quy định.

Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, trình Đội trưởng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh P.T.T.H với số tiền 12.500.000 đồng.

Đây là một cơ sở được kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 của Cục QLTT tỉnh Gia Lai. Qua triển khai công tác kiểm tra các cơ sở theo kế hoạch kiểm tra định kỳ cho thấy, nhìn chung các hộ kinh doanh chấp hành tốt các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở kinh doanh chưa chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, mặc dù đã được ký cam kết; tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật.

Huỳnh Anh Thiện - Đội QLTT số 5
Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Bình luận