Gia Lai: Đội QLTT số 4 xử phạt 10 cơ sở kinh doanh dược vi phạm pháp luật

Từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 10/10/2023, Đội Quản lý thị trường số 4 đã triển khai kiểm tra 26 cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn 02 huyện Chư Sê, Chư Pưh, kết quả phát hiện và xử lý 10 cơ sở vi phạm.

Thực hiện Quyết định số 70/QĐ-QLTTGL ngày 10/8/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chuyên đề hoạt động kinh doanh dược của Đội Quản lý thị trường số 4, Đội đã tiến hành triển khai kế hoạch theo đúng quy định. Kết quả từ ngày 01/9/2023 đến ngày 12/10/2023, Đội Quản lý thị trường số 4 đã kiểm tra 26 cơ sở hoạt động kinh doanh dược trên địa bàn 02 huyện (Chư Sê: 17 cơ sở, Chư Pưh: 09 cơ sở). 

Qua công tác kiểm tra, các cơ sở kinh doanh dược cơ bản chấp hành tương đối tốt các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh, điều kiện hành nghề dược, hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng được phép lưu hành, niêm yết giá đầy đủ theo quy định. Ngoài những nội dung các cơ sở đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Đoàn kiểm tra đã phát hiện 10 cơ sở kinh doanh dược còn vi phạm. Đội Quản lý thị trường số 4 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với những cơ sở vi phạm với tổng số tiền: 33.500.000 đồng. Cùng với công tác kiểm tra, Đội đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật tới các tổ chức, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Nguyễn Hữu Hùng - Đội QLTT số 4
Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Bình luận