Gia Lai: Đội QLTT số 3 tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở dịch vụ ăn uống, lưu trú nhằm đảm bảo an toàn phục vụ kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ tại Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn huyện Đức Cơ. Trong đó giao cho Đội quản lý thị trường số 3 cùng với Công an huyện triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan tiến hành kiểm tra về an toàn thực phẩm, đảm bảo vệ sinh, nhất là tại các cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà hàng và các dịch vụ liên quan trên địa bàn huyện trong thời gian trước, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Trong 2 ngày 20 và 21/6/2023, Đội Quản lý thị trường số 3 đã chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế & Hạ tầng, Trung tâm y tế, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Đức Cơ tiến hành kiểm tra về an toàn thực phẩm, niêm yết giá … tại các cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà hàng và các dịch vụ liên quan trên địa bàn trước thời điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm ngăn chặn các hành vi tăng giá, hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát, Đội Quản lý thị trường số 3 tuyên truyền phổ biến pháp luật về Luật An toàn thực phẩm, Luật giá và các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh, đồng thời tiến hành thực hiện ký cam kết với 17 cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, quán ăn, tạp hóa về việc: thực hiện niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ công khai; Không lợi dụng nhu cầu sử dụng tăng đột biến để tăng giá hàng hóa, dịch vụ nhằm thu lợi bất chính; thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong thời gian đến, Đội Quản lý thị trường số 3 tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các kiến thức pháp luật, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành đúng các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đặc biệt là các khu vực gần trường học, các khu vực tập trung đông dân cư, người lao động và nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa chính quyền ở địa phương, giữa các cơ quan chức năng và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Phí Thị Thu Hiền
Đội QLTT số 3 - Cục QLTT Gia Lai

Bình luận