Gia Lai: Đội QLTT số 2 vừa ban hành Quyết định xử phạt 30 triệu đồng một doanh nghiệp sử dụng Website thương mại điện tử bán hàng mà không thông báo với cơ quản lý nhà nước có thẩm quyền

Theo quy định của pháp luật về hoạt động thương mại điện tử, tất cả các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử phải hoàn chỉnh các thủ tục quản lý với Bộ Công thương (http://online.gov.vn/).

Trước đó, qua thời gian theo dõi, tra cứu thông tin trên http://online.gov.vn Đội Quản lý thị trường số 2 tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Sơn, địa chỉ 77 Thống Nhất, Phường Ia Kring, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai. Qua kiểm tra Đoàn kiểm tra phát hiện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Sơn đang hoạt động kinh doanh thiết bị điện tử, hệ thống Camera, công ty này đang sử dụng Website thương mại điện tử bán hàng có tên miền www.camerabaotrom.com.vn để thực hiện việc bán hàng, trên Website có thông tin về chủ sở hữu website; thông tin hàng hóa, dịch vụ; thông tin về giá cả; thông tin vận chuyển và giao nhận; thông tin về điều kiện giao dịch chung; thông tin về các phương thức thanh toán theo quy định và cho phép người mua đặt hàng trực tuyến.

Qua làm việc người đại diện theo pháp luật thừa nhận trang thương mại điện tử bán hàng có địa chỉ tên miền www.camerabaotrom.com.vn được lập và đưa vào sử dụng từ năm 2017, chủ sở hữu tên miền là Công ty Thương mại và Dịch vụ Đại Sơn. Đoàn kiểm tra đã tra cứu thông tin tại cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn của Bộ Công Thương, kết quả  trang thương mại điện tử bán hàng www.camerabaotrom.com.vn chưa được thông báo với cơ quản lý nhà nước có thẩm quyền tại Bộ Công Thương trước khi bán hàng đến người tiêu dùng. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt theo quy định.

Theo quy định tại Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 01/2022/TT-BCT ngày 18/01/2022 của Bộ Công Thương) quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động. Tất cả các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử phải hoàn chỉnh các thủ tục quản lý với Bộ Công thương tại địa chỉ http://online.gov.vn.

Trần Trung Cường
Đội QLTT số 2

Bình luận