Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

Ngày 02/12/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông đã ban hành Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam.

Theo đó, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam bao gồm: thuốc sử dụng trong nông nghiệp; thuốc trừ mối; thuốc bảo quản lâm sản; thuốc khử trùng kho; thuốc sử dụng cho sân golf; thuốc xử lý hạt giống; thuốc bảo quản nông sản sau thu hoạch. Đối với thuốc sử dụng trong nông nghiệp gồm các loại sau: thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ chuột; thuốc điều hòa sinh trưởng; chất dẫn dụ côn trùng; thuốc trừ ốc; chất hỗ trợ (chất trải).

Bên cạnh đó, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sự dụng tại Việt Nam gồm: thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản (Aldrin; BHC, Lindance; Cadmium compound; Chlordimeform; Methyl Parathion;…); thuốc trừ bệnh (Arsenic; Captan; Captafol; Hexachlorobenzene; Mercury; Selenium); thuốc trừ chuột (Talium compound); thuốc trừ cỏ (2.4.5 T).

Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT thay thế Thông tư số 19/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam. Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 16/01/2023.

Hoài Anh
Cục QLTT tỉnh Gia Lai

Bình luận