Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023

Ngày 30/10/2022, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 133/QĐ-CQLTT về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 để triển khai Quyết định số 2414/QĐ-BCT ngày 14/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Định hướng chương trình kiểm tra năm 2023 của Tổng cục QLTT.

Căn cứ tình hình thị trường và yêu cầu công tác thực tế trên địa bàn quản lý. Cục Quản lý thì trường tỉnh Gia Lai đã ban hành kế họah kiểm tra định kỳ năm 2023, trong đó:

1. Mục đích

- Đảm bảo sự tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh; đấu tranh hiệu quả với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để góp phần bình ổn thị trường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

- Nhằm đánh giá tình hình thực thi các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân; biểu dương kịp thời những nhân tố tích cực, chấn chỉnh ngay các yếu kém, sai sót và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Thông qua công tác kiểm tra định kỳ, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho tổ chức và cá nhân kinh doanh.

- Thông qua công tác kiểm tra phát hiện những bất cập về các quy định của pháp luật trong công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính để kịp thời kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

2. Yêu cầu

- Hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Công tác kiểm tra phải gắn với công tác tuyền truyền, phổ biến pháp luật đối với nhóm đối tượng kiểm tra.

- Việc kiểm tra không gây phiền hà, trở ngại cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh; đảm bảo các hoạt động hợp pháp của đối tượng kiểm tra được diễn ra bình thường.

- Nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo thiết thực và hiệu quả; việc đánh giá, kết luận kiểm tra phản ánh thực tế khách quan, trung thực và công bằng.

- Đánh giá phân tích những nội dung cần quan tâm trong chỉ đạo, điều hành; kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và công tác QLTT trong thời gian tiếp theo.

3. Đối tượng kiểm tra

- Tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử hoặc sử dụng ứng dụng công nghệ số để kinh doanh.

- Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu; kinh doanh khí.

- Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên thị trường về: mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; kinh doanh hàng điện tử, sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, đường cát.

- Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh rượu, nguyên liệu thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá.

- Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh các nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

4. Thời gian thực hiện kế hoạch

Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 và kết thúc trước ngày 05 tháng 11 năm 2023.

Quyết định này đã được gửi cho các đối tượng được kiểm tra thay cho thông báo.

Chi tiết Quyết định số 133/QĐ-CQLTT về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 xem tại đây.

Hà Đinh
Cục QLTT tỉnh Gia Lai

Bình luận