Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022

Ngày 29 tháng 12 năm 2021, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 156/QĐ-CQLTT Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm và gian lận thương mại; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hơn nữa, để xem xét, đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật trong kinh doanh hàng hóa và dịch vụ thương mại đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên các lĩnh vực, mặt hàng theo định hướng kiểm tra của Tổng cục QLTT năm 2022. Thông qua công tác kiểm tra định kỳ, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho tổ chức và cá nhân kinh doanh.

Căn cứ số lượng và quy mô hoạt động của các tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa và dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh. Năm 2022, Cục QLTT sẽ chú trọng kiểm tra định kỳ các lĩnh vực: Thương mại điện tử; xăng dầu, khí; trang thiết bị y tế; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; hàng điện tử; sản phẩm hàng hóa thời trang; rượu, nguyên liệu thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá; các nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương được Tổng Cục Quản lý thị trường (QLTT) định hướng kiểm tra và Cục QLTT tỉnh Gia Lai thống kê, cập nhật.

Chi tiết Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022 xem tại đây.

Hà Đinh
Cục QLTT Gia Lai

Bình luận