Cục QLTT tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024 đối với 1.280 cơ sở trên toàn tỉnh

Sau khi được Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường phê duyệt kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024, ngày 26/12/2023, Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 119/QĐ-QLTTGL ngày 26/12/2023 về ban hành kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024.

Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024 của Cục QLTT tỉnh Gia Lai giao cho các Phòng, Đội QLTT trực thuộc triển khai thực hiện kiểm tra đối với 07 nhóm đối tượng chính được xác định theo Định hướng chương trình kiểm tra năm 2024 của Tổng cục Quản lý thị trường, cụ thể:

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử hoặc sử dụng ứng dụng công nghệ số để kinh doanh.

2. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu.

3. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh khí.

4. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh rượu, nguyên liệu thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá.

5. Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh các nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

6. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên thị trường về: mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản.

7. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên thị trường về kinh doanh hàng điện tử, sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, đường cát.

Nội dung kiểm tra quy định cụ thể, phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó tập trung vào kiểm tra việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh; việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh; việc thực hiện quy định về ghi nhãn hàng hóa; nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; việc thực hiện các quy định về chất lượng, đo lường, quyền sở hữu trí tuệ và các quy định khác có liên quan.

Thời gian thực hiện kế hoạch: bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 và kết thúc trước ngày 15 tháng 11 năm 2024.

Xem chi tiết nội dung tại đây

 

Lê Phú
Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Bình luận