Cục QLTT Gia Lai triển khai kiểm tra chuyên đề đối hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2024.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường tại Quyết định số 99/QĐ-TCQLTT ngày 12/01/2024 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra số 1061/KL-TTCP ngày 13/11/2023 của Tổng thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu, Cục QLTT tỉnh đã ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2024.

Trong bối cảnh thị trường xăng dầu có nhiều biến động, Cục QLTT tỉnh đã tăng cường triển khai công tác kiểm tra và kịp thời xử lý đối với các hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu; giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu về thời gian bán hàng, giá bán lẻ xăng dầu. Không để xảy ra tình trạng cửa hàng xăng dầu dừng bán hàng không có lý do, gây thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu cục bộ trên địa bàn.

Trong thời gian này, các Đội QLTT đã bắt đầu tiến hành kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu được phê duyệt. Cùng với đó, để đánh giá toàn diện tình hình chấp hành pháp luật của tất cả các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Cục QLTT tỉnh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Đối tượng của đợt kiểm tra chuyên đề này được xác định ngoài những tổ chức đã được dự kiến kiểm tra theo Quyết định số 119/QĐ-QLTTGL ngày 26/12/2023 của Cục QLTT tỉnh Gia Lai về ban hành kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024.

Thời gian thực hiện kế hoạch chuyên đề: từ ngày 15 tháng 04 năm 2024 đến hết ngày 01 tháng 8 năm 2024.

Xem chi tiết nội dung TẠI ĐÂY.

Lê Phú
Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Bình luận