Cục QLTT Gia Lai tổ chức hội nghị ký cam kết thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu

Triển khai kế hoạch công tác, ngày 20/12/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị quán triệt công tác quản lý hoạt động công vụ của công chức và ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trực thuộc

Tham gia Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo cục, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường trực thuộc. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Hà - Cục trưởng nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu đơn vị trong công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành công chức Quản lý thị trường thực thi công vụ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật; Việc cam kết trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nhằm nêu cao ý thức trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có trình độ, năng động sáng tạo, tận tụy, góp phần xây dựng lực lượng Quản lý thị trường ngày càng vững mạnh.

Trách nhiệm cấp phó của người đứng đầu

Các đồng chí Phó Cục trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn, Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường trực thuộc đã cùng ký cam kết thực hiện “HAI ĐI ĐẦU, BA CAM KẾT” và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng.

Các phòng chức năng, chuyên môn nghiệp vụ ký cam kết

Lần lượt từ Đội 1 đến Đội 4...

... Đội 5 đến Đội 8 ký cam kết

Tập thể lãnh đạo Cục QLTT Gia Lai cam kết thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gắn với vai trò cá nhân người đứng đầu các đơn vị, tuân thủ nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Người đứng đầu xác định rõ hơn trách nhiệm của mình, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, quyết liệt hơn, phân công phân nhiệm rõ ràng, định lượng, đánh giá được kết quả công tác nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

Hà Đinh
Cục QLTT Gia Lai

Bình luận