Cục QLTT Gia Lai công khai quyết toán ngân sách năm 2019

Ngày 12 tháng 5 năm 2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Cục

Trước đó, Cục Quản lý thị tường tỉnh Gia Lai nhận được thông báo của Tổng cục Quản lý thị trường về việc duyệt quyết toán ngân sách năm 2019 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.

Cục Quản lý thị tường tỉnh Gia Lai đăng tải công khai để công chức và người lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết.

Quyết định tại đây.

Hà Đinh
Cục QLTT tỉnh Gia Lai

Bình luận