Cục QLTT Gia Lai công khai kết qủa lựa chọn nhà thầu

Cục QLTT tỉnh Gia Lai công khai các Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa xe ôtô chuyên dùng và gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án đầu tư trụ sở cấp Đội của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 81/QĐ-CQLTT ngày 5/9/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án đầu tư trụ sở cấp Đội của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 82/QĐ-CQLTT ngày 05/9/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kết quả lực chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa xe ôtô chuyên dùng phục vụ công tác thuộc dự án mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.

Thông báo số 29/TB-CQLTT ngày 06/9/2022 của Cục Quản lý thị trường Gia Lai về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: Cung cấp lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án đầu tư trụ sở cấp Đội của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.

Thông báo số 30/TB-CQLTT ngày 06/9/2022 của Cục Quản lý thị trường Gia Lai về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Sửa chữa xe ôtô chuyên dùng phục vụ công tác thuộc dự án mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.

Phòng TCHC

Bình luận