Chi bộ 4 tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023

Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/ĐUK ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Đảng bộ khối và Doanh nghiệp tỉnh năm 2023. Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Gia Lai tiến hành tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023.

Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm chính là dịp để mỗi tổ chức Đảng, mỗi cá nhân đảng viên tự soi, tự sửa lại mình. Chính vì vậy, mỗi tổ chức Đảng và bản thân mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao hơn nữa tinh thần tự phê bình và phê bình, thật sự phát huy tính dân chủ trong Đảng. Cuộc họp bình xét đảng viên diễn ra nghiêm túc toàn diện, đúng thực chất trên tinh thần đánh giá kiểm điểm trung thực khách quan những tồn tại hạn chế, khuyết điểm cũng như điểm mạnh đã phát huy của cá nhân và tập thể Chi bộ 4 trong năm 2023.

Mở đầu hội nghị đồng chí Hà Xuân Quang – Bí thư Chi bộ trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm của Chi bộ năm 2023, tự đánh giá chấm điểm và tự nhận xếp loại của Chi bộ. 

Tại hội nghị, các ý kiến đã nêu ra những mặt mạnh cần phát huy, các kết quả tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể Chi bộ và các đồng chí đảng viên trong Chi bộ. Đồng thời, hội nghị đã thẳng thắn góp ý, kiểm điểm các mặt tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của một số công tác chưa đạt yêu cầu. Các ý kiến cũng đóng góp những giải pháp, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai trong thời gian tới để đưa Chi bộ 4 ngày càng vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2024. 

Sau một buổi làm việc trách nhiệm, nghiêm túc, Chi bộ cũng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá, xếp loại Chi bộ và đảng viên năm 2023. Kết quả 100% số phiếu bình chọn Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cá nhân: 07/08 đồng chí đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ phiếu đạt 87,5% và 01/08 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phiếu đạt 12,5%.

Huỳnh Anh Thiện - Chi bộ 4
Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Bình luận