Đội Quản lý thị trường số 3 tăng cường công tác kiểm tra lĩnh vực kinh doanh LPG chai

Nhằm thực hiện triển khai đồng bộ và có hiệu quả Quyết định số 133/QĐ-QLTT ngày 30/12/2022 về phê duyệt kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 của Cục QLTT tỉnh Gia Lai; Đội Quản lý thị trường số 3 đã thực hiện triển khai kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh LPG chai theo danh sách đã được phê duyệt trên địa bàn 02 huyện Đức Cơ và huyện Chư Prông.

Đội Quản lý thị trường số 3 đã tiến hành kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt đối với 07 hộ kinh doanh LPG chai; phần lớn các hộ kinh doanh được kiểm tra đều chấp hành theo các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh mua bán LPG chai như: có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán khí; mua, bán LPG chai có nguồn gốc xuất xứ theo quy định; thực hiện việc niêm yết giá bán LPG chai và bán đúng giá niêm yết; chủ cửa hàng, nhân viên làm việc tại cửa hàng được huấn luyện về kỹ thuật an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định; các chai LPG còn nguyên niêm phong; chai chứa còn hiệu lực kiểm định và thực hiện tốt các quy định khác của pháp luật trong hoạt động kinh doanh khí.

Tuy nhiên, trong số các hộ kinh doanh được kiểm tra có 04 hộ kinh doanh đã có hành vi vi phạm như: không có sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi chai LPG đối với LPG chai bán tại cửa hàng bán lẻ LPG chai; không treo biển hiệu, biểu tượng của thương nhân kinh doanh LPG ký hợp đồng bán LPG chai với cửa hàng; bán lẻ LPG chai tại cơ sở không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Đội đã tiến hành lập biên bản, ban hành Quyết định xử phạt với số tiền 36.250.000 đồng.

Kinh doanh khí là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì vậy trong thời gian đến, ngoài thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác giám sát, quản lý địa bàn kiểm tra đột xuất phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với kinh doanh khí trên địa bàn quản lý 02 huyện Đức Cơ và Chư Prông thì công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật luôn được Đội quan tâm, lồng ghép trong công tác kiểm tra và tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến trực tiếp đến các hộ kinh doanh trong quá trình kinh doanh khí phải thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh như: Luật đầu tư; Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh khí được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ; Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng.

Nguyễn Thị Kim Liên
Đội QLTT số 3 - Cục QLTT tỉnh Gia Lai

Bình luận