Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 31 tháng 12 năm 2021. Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Dã - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai

Tính đến ngày 15/11/2021, tổng số cán bộ, công chức, người lao động hiện có là 93 người. Trong đó, công chức: 79 người và lao động hợp đồng: 14 người; Tổng số đảng viên: 71 đồng chí (chính thức 67 đồng chí; dự bị 04 đồng chí); Số chi bộ trực thuộc: 05 chi bộ; Số cấp ủy viên đến thời điểm báo cáo: 11 đồng chí; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị: 15 đồng chí; Trung cấp lý luận chính trị: 26 đồng chí; Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ: 20 đồng chí; Đại học: 42 đồng chí và Trung cấp: 07 đồng chí; Kiểm soát viên chính thị trường: 04 đồng chí; Kiểm soát viên thị trường: 51 đồng chí; Kiểm soát viên trung cấp thị trường: 10 đồng chí.

Đảng bộ Cục QLTT là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức trong toàn Đảng bộ thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu cho Tổng cục QLTT, Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng nhập khẩu trái phép, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm nhãn mác, vi phạm kiểu dáng công nghiệp và các hành vi gian lận khác trên lĩnh vực thương mại, công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, kịp thời của Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; sự đoàn kết thống nhất trong Ban chấp hành Đảng bộ, cấp ủy Đảng bộ, cấp ủy các Chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật nghiêm minh, khen thường kịp thời, khách quan, dân chủ và công bằng.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2021, Ban chấp hành Đảng bộ và Chi uỷ các Chi bộ thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức và lối sống cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động; thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chỉ đạo các Chi bộ quan tâm tạo nguồn phát triển Đảng; Ban chấp hành thực hiện đúng chương trình làm việc; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể duy trì chế độ sinh hoạt, tổ chức tốt các hoạt động phong trào, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Lập trường tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được giữ vững, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, ý thức trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên luôn được nêu cao, gương mẫu, đoàn kết khắc phục khó khăn, xử lý kiên quyết các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Song song với những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục đó là:

- Công tác lãnh đạo giáo dục chính trị tư tưởng, chỉ đạo điều hành của Ban chấp hành Đảng bộ đôi lúc chưa cụ thể, công tác theo dõi, quản lý đảng viên có lúc có nơi chưa sâu sát, đặc biệt là các biểu hiện phát sinh tư tưởng; cấp uỷ viên chưa dành nhiều thời gian đối với công tác Đảng.

- Trong học tập nghị quyết, tỷ lệ tham gia của đảng viên và quần chúng chưa đạt 100% (do đặc thù của ngành, cán bộ công chức phải thường xuyên triển khai công việc đột xuất nên không thể đảm bảo tỷ lệ học tập); Việc chấp hành giờ làm việc của một số đảng viên, quần chúng chưa tốt;

- Việc tổ chức sinh hoạt ở một vài Chi bộ chưa thật sự chất lượng; công tác kiểm tra đảng viên chấp hành ở một vài Chi bộ chưa phát huy tính tự phê và phê bình, còn e dè, nể nang, ngại va chạm.

- Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số Chi bộ mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng hiệu quả đôi lúc chưa cao; Chất lượng trong công tác kiểm tra giám sát chưa thật sự hiệu quả.

Đồng chí Dương Dã - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo

Về dự chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Dương Dã - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đồng tình với dự thảo báo cáo và các ý kiến đánh giá, tham luận; đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ Cục đạt được trong năm 2021 đồng thời nhấn mạnh thêm những tồn tại đã nêu ra trong dự thảo báo cáo và đề nghị Đảng bộ Cục quan tâm thực hiện tốt hơn trong năm 2022, khắc phục các khó khăn, tồn tại, phát huy các ưu điểm, kết quả đã đạt được để đưa Đảng bộ Cục ngày càng phát triển, xứng đáng là một trong những tổ chức cơ sở Đảng đứng đầu của Đảng bộ Khối.

Thay mặt chủ trì Hội nghị, Đồng chí Lê Hồng Hà - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến phát biểu tham luận, nhất là ý kiến đánh giá, nhận xét của đồng chí Dương Dã-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai là những ý kiến chỉ đạo hết sức sâu sát, kịp thời để Đảng bộ Cục đưa vào nội dung báo cáo, phương hướng nhiệm vụ thực hiện trong năm 2022. Trên cơ sở các ý kiến phát biểu, kết luận bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới:

Công tác giáo dục Chính trị tư tưởng:

Tăng cường công tác lãnh đạo, giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng và ngoài quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước. Tổ chức học tập đầy đủ các Nghị quyết của Đảng đối với toàn thể đảng viên và quần chúng. Tiếp tục tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền và tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022.

Thực hiện có hiệu quả công tác thông tin nội bộ, thông báo kịp thời tình hình an ninh, chính trị trong nước và quốc tế đến đảng viên; nâng cao ý thức rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; chấp hành nghiêm túc Điều lệ Đảng, những điều cấm đảng viên không được làm; nêu cao tinh thần phê và tự phê bình một cách chân thành để cùng tiến bộ.

Tăng cường các biện pháp kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện tiêu cực trong nội bộ, các biểu hiện vòi vĩnh, sách nhiễu, dung túng, bao che nhằm làm trong sạch nội bộ Đảng.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ chống dịch CoVid-19 của Tỉnh, Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh, về tăng cường công tác phòng, chống dịch CoVid-19.

Về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị

Từng cán bộ, đảng viên, công chức trên cương vị công tác được giao cần nêu cao tinh thần trách nhiệm. Tham mưu và đề xuất Tổng Cục QLTT, UBND tỉnh điều hành tốt đối với công tác QLTT. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; chống buôn lậu; sản xuất và buôn bán hàng giả và gian lận thương mại. Có biện pháp, kế hoạch, hình thức kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo sự bình đẳng trong sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, ngăn ngừa và hạn chế các hành vi gian lận trong kinh doanh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bình ổn thị trường, đưa thị trường đi dần vào ổn định.

Về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; công tác phòng, chống tham nhũng

Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh ở từng địa bàn, trong đó chú trọng công tác phòng gian bảo mật, trực gác bảo vệ cơ quan, bảo vệ tài sản công. Thực hiện đúng quy định về việc cung cấp thông tin ra bên ngoài.

Tiếp tục phổ biến, quán triệt đến toàn thể đảng viên, quần chúng các chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác an ninh quốc phòng; công tác phòng chống tham nhũng. Gắn công tác phòng chống tham nhũng với thực hiện kỷ luật ky cương hành chính và cải cách hành chính. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Công tác tổ chức, cán bộ

Tiếp tục chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ của Cục. Thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng, tạo nguồn, sắp xếp bố trí, chuyển đổi vị trí công tác, đề bạt đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục sắp xếp đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức theo học các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn nhằm tiêu chuẩn hoá đội ngũ công chức.

Có kế hoạch thẩm tra xác minh làm rõ lịch sử chính trị, quá trình phấn đấu rèn luyện của quần chúng ưu tú để phát triển Đảng đúng quy định.

Công tác tổ chức Đảng và đảng viên

Đảng bộ và các Chi bộ tiếp tục thực hiện nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, giữ vững sinh hoạt định kỳ hàng tháng, thông qua các buổi sinh hoạt Đảng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn và công tác đoàn thể. Việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt đảng định kỳ và sinh hoạt chuyên đề đảm bảo thực hiện theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy phải chuẩn bị nội dung trước khi sinh hoạt, nội dung sinh hoạt đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, thể hiện được tính Đảng, tính chiến đấu, tính giáo dục sát với tình hình thực tế của từng Chi bộ, Đảng bộ.

Đảng viên tham gia ý kiến thảo luận

Đảng bộ phải thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp Đảng viên. Phấn đấu trong năm 2022 kết nạp được 02 đảng viên theo đúng Nghị quyết đề ra.

Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch quy định về kiểm tra, giám sát hàng năm. Các Chi bộ phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của công tác xây dựng Đảng. Kiểm tra, giám sát phải có nội dung cụ thể, tránh kiểm tra chung chung, kiểm tra qua loa đại khái, kém hiệu quả, kiểm tra cần phải sát với thực tế nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo công tác dân vận, đoàn thể và an sinh xã hội

Tăng cường sự lãnh đạo của Cấp uỷ Đảng đối với các tổ chức đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh trong hệ thống chính trị, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở cơ quan. Công đoàn, Chi đoàn thanh niên lãnh đạo đoàn viên nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức giác ngộ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia tích cực công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn, công tác đoàn thể; tổ chức các hoạt động phong trào, tạo sự phấn khích trong đoàn viên, tổ chức tốt hoạt động phong trào văn - thể - mỹ nhằm tạo sân chơi cũng như rèn luyện sức khoẻ trong đoàn viên, thanh niên, đưa hoạt động của đơn vị ngày càng vững mạnh.

Hà Đinh
Đảng bộ Cục QLTT Gia Lai

Bình luận