Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Gia Lai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Được sự đồng ý của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, ngày 19/01/2024, Đảng bộ Cục QLTT đã tổ chức Hội nghị công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Gia Lai được Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh bình xét trong danh sách 19 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (thuộc 19 cơ sở Đảng xuất sắc/104 tổ chức cơ sở).

Hội nghị có sự tham gia và chỉ đạo của đồng chí Dương Dã – Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Lê Hồng Hà – Ủy viên Ban thường vụ, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Gia Lai; đồng chí Đinh Văn Hà – Ủy viên Ban thường vụ, Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Gia Lai cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết

Hội nghị đã thông qua các báo cáo về tình hình và kết quả công tác năm 2023, nhiệm vụ công tác năm 2024; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023; báo cáo kết quả thu, nộp và sử dụng đảng phí năm 2023. Qua đó, trong năm 2023, Đảng bộ Cục QLTT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy chế làm việc, là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công chức và người lao động.  Ban chấp hành Đảng bộ Cục QLTT đã có nhiều nỗ lực tập trung chỉ đạo điều hành công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đạt nhiều kết quả tốt.

Đồng chí Đinh Văn Hà - Ủy viên BTV Đảng ủy thông qua báo cáo kết quả công tác năm 2023

Về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị: Đảng ủy đã chỉ đạo và cùng với tập thể lãnh đạo Cục tham mưu cho Tổng cục QLTT, UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Qua đó, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm đối với các mặt hàng thuốc lá, phân bón, thực phẩm,… góp phần tích cực vào việc bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát, từng bước xây dựng một thị trường lành mạnh và ổn định. Số thu nộp ngân sách Nhà nước trong năm là 7.367.594.378 đồng, đạt 113% so với chỉ tiêu đăng ký thi đua.

Về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; công tác phòng, chống tham nhũng: Đảng bộ Cục đã thực hiện quan điểm của Đảng về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc được thể hiện trong Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Kịp thời quán triệt đến đảng viên và quần chúng các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng lãng phí.

Về lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu phối hợp với chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo các Đội QLTT thuộc các Chi bộ tích cực nghiên cứu, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác chuyên môn, gắn với nội dung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong năm, các Chi bộ đã triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhờ đó, toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong toàn Đảng bộ an tâm công tác, xác định rõ vai trò trách nhiệm, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Về công tác tổ chức Đảng và đảng viên: Đảng bộ và các Chi bộ luôn chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng theo đúng quy định. Công tác phát triển Đảng được quan tâm, trong năm đã có 03 quần chúng được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Về lãnh đạo đối với các tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở và Chi đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tổ chức các hoạt động thiện nguyện, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao,… tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Kết quả trong năm 2023, Công đoàn cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi đoàn xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được công nhận là tổ chức cơ sở Đoàn xuất sắc dẫn đầu Cụm thi đua công tác đoàn và phong trào thanh niên (thuộc 10 đơn vị xuất sắc/57 đơn vị trong toàn Đoàn Khối).

Về công tác kiểm tra, giám sát: nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, chú trọng chất lượng, hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát. Tập trung kiểm tra, giám sát đối với các nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị…. Góp phần hoàn thành có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị.

Hội nghị đã nghe các tham luận và các ý kiến phát biểu trong công tác Đảng, đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế để từ đó đề ra phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đ/c Nguyễn Bá Lương - Bí thư Chi bộ 5 tham luận tại Hội nghị

Đ/c Phan Hồng Mai  - Bí thư Chi bộ 2 tham luận tại Hội nghị

Chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Dương Dã đã khái quát trong bối cảnh tình hình chung của thế giới với nhiều khó khăn thách thức, diễn biến phức tạp, khó lường đã tác động đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh Gia Lai. Trong năm, cả tỉnh Gia Lai có 07/21 chỉ tiêu không đạt được, trong đó có chỉ tiêu không đạt về tăng tổng sản phẩm trên địa bàn, GDP bình quân/đầu người, thu ngân sách Nhà nước do Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tỷ lệ hộ nghèo,… ; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn; chi phí đầu vào cho sản xuất nông nghiệp tăng cao. Đảng bộ Cục QLTT đã có sự nỗ lực chung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát kịp thời, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng. Từ những kết quả đạt được, Đảng bộ Cục đã được biểu dương và công nhận thành tích, được Đảng ủy Khối bình xét trong danh sách 19 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Để duy trì thành tích đạt được, đồng chí Dương Dã cũng đã nhấn mạnh những nhiệm vụ cần triển khai trong năm 2024, đặc biệt là Đảng ủy, Chi ủy Chi bộ cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về mọi mặt; khắc phục những khó khăn, hạn chế về hoạt động công tác Đảng còn lúng túng, bị động; nhận thức của đảng viên về công tác xây dựng Đảng chưa thông suốt, đồng bộ; thực hiện nhiệm vụ chính trị còn hạn chế trong việc phát hiện vi phạm đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử;… Việc đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024 phải gắn liền với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trong Nghị quyết Đại hội lần thứ II Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, nhiệm vụ trước mắt là kiện toàn BCH Đảng bộ, Ban thường vụ, Phó bí thư và Chủ nhiệm UBKT. Đồng chí Dương Dã cũng đã nhấn mạnh đến các nhiệm vụ về sinh hoạt Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác lãnh đạo giáo dục chính trị, tư tưởng,…

Đ/c Dương Dã - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Hà đã trình bày những khó khăn trong việc triển khai công tác và các chủ trương, nhiệm vụ do Đảng ủy cấp trên giao. Trong đó, các khó khăn chính là về biên chế, khối lượng công tác Đảng, yêu cầu công việc trong tình hình hiện nay ngày cao cao đảm bảo có sự theo dõi, giám sát chặt chẽ và tổ chức sơ kết, tổng kết,… Đảng ủy Cục tiếp thu những chỉ đạo của đại diện Đảng ủy Khối và cam kết xây dựng tập thể Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn; các Chi bộ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; từng đảng viên nêu cao tính tiền phong, gương mẫu; tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong năm 2023 để xây dựng Đảng bộ vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Kết thúc Hội nghị, Đảng bộ đã thông qua Quyết định khen thưởng của Đảng ủy Cục đối với 01 tập thể Chi bộ 1 và 07 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Một số hình ảnh khen thưởng:

Đ/c Lê Hồng Hà - Bí thư Đảng ủy trao tặng giấy khen cho Chi bộ 1

Đ/c Lê Hồng Hà nhận giấy khen đối với đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Đảng ủy trao tặng giấy khen cho những đ/c đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Lê Phú
Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Bình luận