Kiểm tra, kiểm soát

Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu một cá nhân bị xử phạt 60 triệu đồng

Đội Quản lý thị trường số 2 (Đội Cơ động) vừa hoàn tất hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 60 triệu đồng đối với ông L.X.V vì buôn bán hàng cấm.