Kiểm tra, kiểm soát

Cục QLTT tỉnh Gia Lai: Triển khai thực hiện Kế hoạch 888 trong năm 2024

Ngày 22/01/2024, Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-QLTTGL về công tác đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2024.