Kiểm tra, kiểm soát

Xử phạt 8.500.000 đồng vì kinh doanh phân bón mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định xử phạt một cơ sở kinh doanh phân bón nhưng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.