Kiểm tra, kiểm soát

Gai Lai: Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh dược

Tại địa bàn Thành Phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Đội QLTT số 1 đã kiểm tra và xử lý 21 cơ sở kinh doanh dược với tổng số tiền xử phạt 92.000.000 đồng.