Kiểm tra, kiểm soát

Gia Lai: xử phạt 37.500.000 đồng đối với 03 cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 8 thuộc Cục QLTT tỉnh Gia Lai tăng cường kiểm tra và xử lý về hành vi kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh theo quy định.