Kiểm tra, kiểm soát

Kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhưng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện một cửa hàng bị phạt 12.500.000 đồng

Đội QLTT số 7 thuộc Cục QLTT Gia Lai đề xuất xử phạt cơ sở kinh doanh Nông Dược Đà Lạt (huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) vì kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.