Kiểm tra, kiểm soát

Đội QLTT số 4 tịch thu hơn 1.000 cái ô (dù) hàng hóa nhập lậu

Ngày 29/10/2021, Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 8.000.000 đồng và tịch thu 1.040 cái ô (dù) che mưa các loại đối với ông Võ Anh Hào với hành vi vận chuyển hàng hóa nhập lậu.