Kiểm tra, kiểm soát

Đội QLTT số 5 tăng cường kiểm tra đối với mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn

Từ ngày 09/5/2022 đến 31/5/2022, thực hiện Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022, Đội QLTT số 5 đã triển khai kiểm tra đối với mặt hàng phân bón, thuôc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện Phú Thiện. Kết quả cụ thể: tổng số vụ kiểm tra 40 vụ, số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước 55.500.000 đồng.