Kiểm tra, kiểm soát

Gia Lai: Xử phạt một cá nhân đã có hành vi xây dựng và sử dụng website thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến để bán hàng mà không thông báo với Bộ Công thương

Ngày 27/4/2023 Đội QLTT số 5 vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh vi phạm trong việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng.