Kiểm tra, kiểm soát

Đội QLTT số 7 thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật tại các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

Thực hiện chức năng quản lý địa bàn, 06 tháng đầu năm 2023, Đội Quản lý thị trường số 7 đã thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát và lồng ghép công tác tuyên truyền pháp luật đến các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn quản lý.