Kiểm tra, kiểm soát

Gia Lai: Tiêu hủy hơn 600 kg thịt không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Ngày 10 tháng 01 năm 2024, Đội Quản lý thị trường số 2 (Đội Cơ động) tiến hành tiêu hủy 681 kg thịt không rõ nguồn gốc, xuất xứ đã bốc mùi hôi thối.