Kiểm tra, kiểm soát

Gia Lai: Đội QLTT số 7 xử phạt cơ sở kinh doanh phân không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022 Đội QLTT số 7 thuộc Cục QLTT Gia Lai đã tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Nga Thái, xã Phú An, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai và phát hiện cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phân bón.