Kiểm tra, kiểm soát

Gia Lai: Đội QLTT số 8 chủ trì kiểm tra khoáng sản trên địa bàn huyện Mang Yang.

Đoàn liên ngành về việc việc mua bán, vận chuyển, tập kết khoáng sản trên địa bàn huyện Mang Yang (Đoàn liên ngành 492) do Đội QLTT số 8 làm trưởng đoàn đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra đột xuất hoạt động vận chuyển, mua bán, tập kết khoáng sản trên trên địa bàn huyện Mang Yang.