Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo Kết luận số 38/TB-VPCP ngày 02/02/2024 của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Thông báo kết luận số 38/TB-VPCP ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) và Ban Chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia).

Theo đó, năm 2023, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường như xung đột Nga - Ucraina, Israel - Hamas; kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, lạm phát ở mức cao. Trong nước, các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá; an ninh, trật tự tại một số nơi còn tiềm ẩn phức tạp; dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại được phục hồi, hoạt động của tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có chiều hướng gia tăng.

Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các mặt công tác; quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng với sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng thực hiện có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm sáng tạo, công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả còn những tồn tại, bất cập như: Công tác nắm, dự báo chiến lược có lúc chưa theo kịp diễn biến tình hình; công tác phòng ngừa của một số địa phương có nơi buông lỏng; còn tình trạng một số đơn vị, địa phương vi phạm, sai phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác, thậm chí lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm pháp luật, phạm tội; công tác quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, quản lý vũ khi, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, quản lý cư trú còn thiếu sót; kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chưa phản ánh đúng với tình hình thực tế; công tác quản lý kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2024, tình hình kinh tế thế giới, khu vực và trong nước còn gặp nhiều khó khăn; doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động, số người thất nghiệp, thiếu việc làm gia tăng, các nguyên nhân điều kiện phạm tội chưa được giải quyết triệt để..., tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ gia tăng, phức tạp. Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ công tác trọng tâm, lâu dài của cả hệ thống chính trị, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; khẩn trương tiến hành rà soát các chương trình, kế hoạch công tác, chỉ rõ những việc đã làm được, chưa làm được và các giải pháp khắc phục thời gian tới, gắn với việc kiện toàn các Ban Chỉ đạo, bảo đảm hoạt động thực chất, hiệu quả.

Tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ công tác trọng tâm, lâu dài của cả hệ thống chính trị, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; khẩn trương tiến hành rà soát các chương trình, kế hoạch công tác, chỉ rõ những việc đã làm được, chưa làm được và các giải pháp khắc phục thời gian tới, gắn với việc kiện toàn các Ban Chỉ đạo, bảo đảm hoạt động thực chất, hiệu quả.

Tập trung làm tốt công tác phòng ngừa, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp để huy động các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, người dân cùng vào cuộc; tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao, dễ bị lợi dụng, lôi kéo tiếp tay cho hoạt động vi phạm pháp luật;

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự như quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; quản lý các hoạt động đầu tư công, tài chính, ngân hàng, thông tin truyền thông, văn hóa, thể thao, du lịch, môi trường, xây dựng cơ bản, y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đất đai, tài nguyên, trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ; buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả,...

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thương mại điện tử, xuất xứ hàng hóa...

Tăng cường lực lượng, cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức bộ máy cho lực lượng trực tiếp đấu tranh với tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Hải quan, Thuế, Quản lý thị trường, Kiểm lâm…

Tăng cường, mở rộng và nâng cao hiệu quả trong hợp tác quốc tế để chủ động phòng ngừa tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ sớm, từ xa và đấu tranh hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại...

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong đó tập trung phối hợp, phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm có nguy cơ phát sinh phức tạp trong dịp Tết.

Các bộ, ngành, địa phương tăng cường lực lượng, cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức bộ máy cho lực lượng trực tiếp đấu tranh với tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Hải quan, Thuế, Quản lý thị trường, Kiểm lâm...; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Bộ Tài chính (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) chỉ đạo các lực lượng phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhất là các mặt hàng cấm như ma túy, pháo nổ, vật liệu nổ, động vật hoang dã, thuốc lá điếu, thuốc lá thế hệ mới và các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, tiêu dùng như phân bón, xăng dầu, khoáng sản, đường cát, rượu, bia, dược phẩm, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, dược liệu giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.

Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm soát tốt thị trường, phối hợp với các lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu, kinh doanh khí N2O, không để các doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng việc nhập khẩu N2O để bán cho các đối tượng sử dụng sai mục đích, sử dụng kết hợp với nhiều loại ma túy.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình an ninh, trật tự và các hành vi vi phạm pháp luật diễn ra trên địa bàn; phát triển kinh tế - xã hội địa phương gắn với phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tạo việc làm cho người dân có cuộc sống ổn định, không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Chi tiết Thông báo kết luận số 38/TB-VPCP ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

Võ Ngọc Tình - Phòng TTPC
Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Bình luận