Thường xuyên trao đổi nghiệp vụ, kiểm soát hồ sơ nội bộ chặt chẽ để nâng cao năng lực xử lý vi phạm hành chính

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5 xác định bên cạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn đội thì việc luôn trau dồi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là yếu tố then chốt để Đội hoàn thành nhiệm vụ được giao

Thực hiện Quyết định số 133/QĐ-CQLTT ngày 30/12/2022 của Cục QLTT tỉnh Gia Lai về việc Ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 và Kế hoạch số 04/KH-CQLTT ngày 20/02/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai về tập huấn và trao đổi nghiệp vụ năm 2023. Tập thể Lãnh đạo và toàn thể công chức Đội Quản lý thị trường số 5 tiến hành họp trao đổi nghiệp vụ sau tập huấn về các nội dung liên quan đến tập huấn nghiệp vụ lần 1, cũng như nội dung các lĩnh vực sẽ kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra định kỳ đã được phê duyệt năm 2023. Từ đó nâng cao nghiệp vụ, trách nhiệm trong công tác chuyên môn, tránh xảy ra sai xót trong thực thi pháp luật xử lý vi phạm hành chính và hoạt động công vụ.

Theo đó, mục đích, yêu cầu trao đổi nghiệp vụ của tổ pháp chế nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính; nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng vận dụng pháp luật trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ công chức Đội Quản lý thị trường số 5. Triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra định kỳ đã được phê duyệt năm 2023; đồng thời tăng cường kiểm tra đột xuất có hiệu quả, tập trung về lĩnh vực hàng hóa nhập lậu, hàng giả, gian lận thương mại, sử dụng công nghệ số để kinh doanh và một số lĩnh vực khác...

Nội dung trao đổi nghiệp vụ tập trung vào công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính bao gồm những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và những nội dung cơ bản của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Xác định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, xác định thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả. Nghiệp vụ về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính. Những nội dung liên quan đến nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Đối với Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 đã được phê duyệt, Đội tập trung nghiên cứu các nội dung kiểm tra ở các lĩnh vực theo Quyết định số 133/QĐ-CQLTT ngày 30/12/2022 của Cục QLTT tỉnh Gia Lai về việc Ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm. Nhằm kiểm tra đầy đủ và không bỏ xót nội dung cũng như các hành vi vi phạm có thể xảy ra. Tăng cường hoạt động quản lý, giám sát kinh doanh hàng hóa trên môi trường internet như Zalo, Facebook, Tiktok… tại các địa bàn do Đội quản lý. Tập trung kiểm tra, kiểm soát hoạt động thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa và hóa đơn chứng từ theo các đơn vị chuyển phát nhanh, giao nhận hàng hóa, tập kết tại kho hàng...

Trong quá trình trao đổi nghiệp vụ chú trọng kỹ năng liên quan đến kiểm tra, thu thập, xác minh chứng cứ và xử lý vi phạm pháp luật trong thương mại điện tử. Đặc biệt ngày 29/3/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 319/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025. Đẩy mạnh triển khai xử lý vi phạm trong thương mại điện tử và nền tảng số như là một nhiệm vụ trọng tâm nêu tại Quyết định số 888/QĐ-TCQLTT về việc thực hiện Kế hoạch đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021-2025 của Tổng Cục Quản lý thị trường.

Trong thời gian đến song song với việc kiểm tra kiểm soát thị trường theo kế hoạch, tổ Pháp chế Đội Quản lý thị trường số 5 luôn bố trí thời gian trao đổi nghiệp vụ giữa các Đoàn kiểm tra, tăng cường kiểm tra có hiệu quả Kế hoạch công tác năm 2023.

Hà Xuân Quang - Đội trưởng
Đội QLTT số 5

Bình luận