QLTT Gia Lai thử nghiệm hệ thống sát hạch nghiệp vụ trực tuyến

Tiếp tục kết quả sát hạch thử nghiệm nghiệp vụ QLTT lần thứ 1, ngày 01/6/2021 Cục QLTT tỉnh Gia Lai tổ chức lần thứ 2 cuộc thi sát hạch nghiệp vụ QLTT trên môi trường Internet.

Trước đó, theo nguyện vọng của công chức đang làm việc tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, để ôn tập hơn 600 câu hỏi theo bộ đề của Tổng cục Quản lý thị trường trên giấy là không hề đơn giản. Sau khi thống nhất với Lãnh đạo cục, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã nghiên cứu chuyển toàn bộ ngân hàng đề thi này lên môi trường thi trực tuyến dưới dạng tiếp cận đóng, để công chức dễ dàng nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Cuộc thi lần thứ 2 bắt đầu từ ngày 01/6 đến 16/6/2021

Từ ngân hàng đề thi, Ban tổ chức cuộc thi chủ động xác định số lượng câu hỏi, thời gian làm bài, số lược thi, tự động hoán vị câu hỏi, câu trả lời, xếp loại kết quả theo tuần và chung cuộc để trao giải.

Từ ngày 24/5 đến ngày 30/5/2021 Cục đã mở cuộc sát hạch lần thứ nhất với mỗi lượt thi 20 câu hỏi cho thời gian 30 phút, câu hỏi và câu trả lời được tự động hoán vị, mỗi lượt thi và mỗi cá nhân thi câu hỏi được tự động trộn ngẫu nhiên trong hơn 600 câu của bộ đề. Kết thúc đợt thi này đã có 47 công chức đăng ký với 121 lượt thi, đa số người dự thi được hỏi đều trả lời: Phần mềm thi trực tuyến này hay, trực quan, sinh động, đối soát được kết quả ngay sau khi kết thúc lượt thi và hay nhất là hoán vị được đáp án nên không có việc chọn bừa. 

Kết thúc cuộc thi lần 1, đã có 47 người dự thi với 121 lượt thi

Để chuẩn bị công tác trao đổi, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch hằng năm tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai và sát hạch nghiệp vụ đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo cũng như chuẩn bị tốt nội dung sát hạch do Tổng cục Quản lý thị trường tổ chức. Ngày 01/6/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã tổ chức lần thứ 2 cuộc thi sát hạch nghiệp vụ QLTT trên môi trường Internet.

Công chức QLTT Gia Lai đang tham gia sát hạch nghiệp vụ trực tuyến

Sau lần này Lãnh đạo cục sẽ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, sửa đổi, bổ sung ngân hàng câu hỏi để định kỳ hằng tháng tổ chức 1 lần theo từng chủ đề liên quan khác nhau đến hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng quản lý thị trường, giúp cho công chức QLTT nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong thực thi công vụ.

Hà Đinh
Cục QLTT tỉnh Gia Lai

Bình luận