QLTT Gia Lai: hoàn thành đánh giá chuyên môn nghiệp vụ cho công chức cấp Phòng, Đội QLTT năm 2022

Đến hết ngày 23/11/2022, Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã hoàn thành nhiệm vụ đánh giá chuyên môn nghiệp vụ cho công chức cấp Phòng, Đội QLTT năm 2022.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường tại Quyết định số 1921/QĐ-TCQLTT ngày 07/10/2022 về việc ban hành Quy chế đánh giá chuyên môn nghiệp vụ cho công chức cấp Phòng, Đội Quản lý thị trường và Văn bản số 1866/TCQLTT-TTKT ngày 12/10/2022 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức đánh giá chuyên môn nghiệp vụ cho công chức cấp Phòng, Đội QLTT, Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã triển khai cho những công chức trong đối tượng tham gia kiểm tra nghiên cứu, học tập và đạt kết quả cao.

Tất cả công chức tham gia thi với tinh thần nghiêm túc, chấp hành đúng quy chế, không trao đổi trong suốt quá trình tham gia kiểm tra, kết quả đã phản ánh đúng năng lực về chuyên môn của những công chức tham gia thi. Ngày 29/10/2022 tại tỉnh Nghệ An, 28 công chức Lãnh đạo cấp Phòng, Đội QLTT đã hoàn thành tốt việc kiểm tra đánh giá. Ngày 23/11/2022, 30 công chức tham gia thi tại Cục, được chia làm 03 ca kiểm tra, kết quả 19 công chức xếp loại giỏi (đạt 63,33%, có 7 người đạt điểm tuyệt đối 60/60 câu) và 11 công chức xếp loại khá (đạt: 36,67%). Kết quả này là một trong những chỉ tiêu để xem xét đánh giá công chức cuối năm. Ngay trong ngày thi đánh giá chuyên môn cho công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, nhằm động viên tinh thần cho những công chức đạt kết quả cao, Lãnh đạo Cục đã “thưởng nóng” cho 07 công chức đạt điểm tuyệt đối 60/60 câu.

Thông qua quá trình học tập và nghiên cứu, công chức của Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã kịp thời nắm bắt được những kiến thức cơ bản, thiết thực đối với nhiều lĩnh vực về Pháp lệnh Quản lý thị trường; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Công Thương; Phòng, chống tham nhũng; Tiếp công dân; Thanh tra chuyên ngành; Giải quyết tố cáo; Giải quyết khiếu nại. Qua đó, lực lượng nâng cao hơn về trình độ, năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ để áp dụng vào thực tế, góp một phần vào việc thực thi hoạt động công vụ tốt hơn trong thời gian tới.

Phú Lê
Cục QLTT tỉnh Gia Lai

Bình luận