QLTT Gia Lai công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng và Lãnh đạo các Phòng/Đội

Ngày 18 tháng 02 năm 2020, Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh đã dự lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng và Lãnh đạo các Phòng/Đội tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Tham dự buổi lễ còn có ông Nguyễn Đức Hoàng - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh và đại diện một số cơ quan có liên quan.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công thương, ông Trần Hữu Linh - Tổng Cục trưởng đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho ông Lê Hồng Hà.

Ông Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng và Ông Nguyễn Đức Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định và tặng hòa chúc mừng. 

Bên cạnh đó đồng thời, ông Trần Hữu Linh cũng trao Quyết định bổ nhiệm cho 03 trường phòng (gồm Tổ chức -Hành chính, Nghiệp vụ - Tổng hợp, Thanh tra - Pháp chế), 11 Đội trưởng  và 10 Phó Đội trưởng đang công tác tại 12 Đội Quản lý thị trường trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.

Tổng Cục trưởng trao Quyết định và tặng hoa cho 03 Trưởng phòng

Tổng Cục trưởng trao Quyết định và tặng hoa cho 11 Đội Trưởng

Tổng Cục trưởng trao Quyết định và tặng hoa cho 10 Phó Đội Trưởng

Phát biểu nhận nhiệm vụ ông Lê Hồng Hà mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo Tổng cục, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng trong tỉnh và hứa sẽ lãnh đạo Cục quản lý thị trường Gia Lai phát triển ngày càng vững mạnh. Tạo được sự đoàn kết, nhất trí của toàn thể công chức, người lao động trong toàn đơn vị nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

 

Hà Đinh
Cục Quản lý thị trưởng tỉnh Gia Lai

Bình luận