Lực lượng Quản lý thị trường tham gia công tác phụ trách, giúp đỡ làng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai

Ngày 17 tháng 5 năm 2023, Huyện Ủy Huyện Đăk Pơ tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phụ trách, giúp đỡ làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đội QLTT số 7 thuộc Cục QLTT tỉnh Gia Lai cũng đã hoàn thành nhiệm vụ phụ trách, giúp đỡ làng Kuk Kôn và làng But, xã An Thành.

Trước đó, thực hiện Quyết định số 220-QĐ/HU, ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Ban Thường vụ huyện ủy huyện Đăk Pơ. Đội QLTT số 7 được phân công phụ trách, giúp đỡ làng Kuk Kôn, làng But (xã An Thành, huyện Đak Pơ) nhằm giúp các làng đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện phương châm “Tỉnh nắm xã, huyện nắm làng, xã nắm từng hộ dân” của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ huyện ủy Đak Pơ đã ban hành Quyết định phân công các cơ quan, đơn vị, trường học phụ trách theo dõi, giúp đỡ 20 làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Theo đó, Đội Quản lý thị trường số 7 cùng với 03 đơn vị là Ban chỉ Quân sự huyện, Trung tân dịch vụ nông nghiệp và Trường tiểu học Kim Đồng phụ trách theo dõi, giúp đỡ làng Kuk Kôn và làng But, xã An Thành.

Trong năm 2022, 04 đơn vị đã đóng góp kinh phí 12 triệu đồng cho các hoạt động và đặc biệt là hỗ trợ 46 kg bắp giống, 200kg phân bón cho 02 hộ dân trong làng đã được chọn để giúp đở giảm nghèo. Bên cạnh đó thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, vận động; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị tại các làng; đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội được đẩy mạnh; giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần được triển khai đồng bộ, đạt kết quả tốt.

Qua 03 năm thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phụ trách, giúp đỡ các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã  mang lại những kết quả thiết thực như: Ý thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan phụ trách, giúp đỡ làng thường xuyên tiếp cận với thực tiễn và sát dân hơn; tạo được sự chuyển biến về suy nghĩ, phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ ở các làng; từng bước giúp bà con nâng cao nhận thức, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu và tư tưởng trông chờ, ỷ lại; tích cực lao động sản xuất nâng cao đời sống, nêu cao tinh thần cảnh giác, không nghe và làm theo những lời xúi giục của kẻ xấu để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở cũng như thực lực chính trị ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng vững mạnh hơn.

Trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 7 cùng với các cơ quan, đơn vị theo dõi giúp đỡ làng tiếp tục tiến hành khảo sát nắm lại thực lực chính trị - kinh tế ở làng mình phụ trách, phối hợp với địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị của làng đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đây là vấn đề then chốt để quyết định sự ổn định an ninh chính trị và phát triển kinh tế- văn hóa – xã hội ở địa phương.

Châu Hữu Tình
Đội QLTT số 7

Bình luận