Kinh nghiệm quản lý địa bàn đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Với địa hình phức tạp và các cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh rộng khắp trên toàn tỉnh, để hoạt động kiểm tra kiểm soát đạt hiệu quả cao thì công tác quản lý địa bàn luôn phải quan tâm, chú trọng. Trong những năm qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn lực lượng QLTT, Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các Đội tăng cường công tác công tác quản lý địa bàn theo quy định của pháp luật.

* Xây dựng cơ sở dữ liệu các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trên địa bàn

Các Đội QLTT bám sát địa bàn theo chỉ đạo của Cục, phân công 19 tổ thực hiện biện pháp nghiệp vụ quản lý theo địa bàn địa bàn trên 17 huyện, thị xã, thành phố. Các tổ được phân công đã thực hiện quản lý địa bàn theo đúng đối tượng. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, tổng hợp cơ sở dữ liệu thống kê theo từng nhóm đối tượng cụ thể, ngành nghề và từng địa bàn quản lý, lưu trữ dữ liệu trên máy tính để thuận tiện cho việc theo dõi và cập nhật. Từ đó, xác lập môt hệ cơ sở dữ liệu thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo. Góp phần nâng cao được chất lượng trong quá trình quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh trên toàn địa bàn. Tổ chức theo dõi việc chấp hành pháp luật, tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và hoạt động thương mại trên địa bàn được phân công quản lý nhằm phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát và yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên.

Cuối năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường, để chuẩn bị triển khai “Hệ thống xử phạt vi phạm hành chính”, Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các Đội QLTT đại bàn lập danh sách thương nhân theo các biểu mẫu. Dựa trên những thông tin, số liệu về công tác quản lý địa bàn từ trước, các Đội QLTT đã xây dựng hệ thống các danh sách các cá nhân, tổ chức kinh doanh trên địa bàn quản lý để import dữ liệu lên hệ thống INS. Tuy nhiên, những dữ liệu này chưa được chuẩn hóa theo yêu cầu của Tổng cục, nhiều trường còn thiếu, không chi tiết, một số thông tin của cơ sở kinh doanh chưa được cập nhật kịp thời. Do đó, để đảm bảo danh sách tổ chức, cá nhân được chuẩn hóa trên Hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS), Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các Đội QLTT thực hiện công tác quản lý địa bàn, lấy thông tin theo mẫu phiếu khảo sát đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại hoạt động trên địa bàn quản lý. Đồng thời, việc cập nhật thông tin theo phiếu khảo sát phải được ghi Sổ nhật ký công tác và trong khi thực hiện nhiệm vụ tránh gây phiền hà, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức được lấy thông tin. Thông tin trên phiếu khảo sát được cập nhật đầy đủ trên Hệ thống xử lý vi phạm hành chính. Đến thời điểm hiện tại, Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã import và cập nhật được 4.477 tổ chức và 10.050 cá nhân trên toàn tỉnh.

* Kiểm tra, đối chiếu số liệu tình trạng hoạt động của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trên địa bàn sau khi được cấp phép

Thực hiện Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Định kỳ hàng tháng, 6 tháng, năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh gửi danh sách các doanh nghiệp mới thành lập đến các Sở ban ngành trong toàn tỉnh để tổng hợp, theo dõi, đồng thời Chi cục Thuế TP Pleiku cũng thường xuyên gửi Thông báo về việc các tổ chức, cá nhân không hoạt động tại địa chỉ để Cục QLTT và các Đội QLTT cập nhật tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn. Từ đó, Cục QLTT tỉnh Gia Lai thường xuyên nắm bắt kịp thời, đối chiếu với thực tế công tác quản lý địa bàn để cập nhật thông tin về các cơ sở phát sinh mới, tạm ngừng hoạt động, giải thể, đang làm thủ tục giải thể, bị đình chỉ hoạt động, bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngoài ra, các Đội QLTT thường xuyên tham khảo thông tin thống kê các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh từ Phòng Tài chính – Kế hoạch, cơ quan Thuế các cấp và thông tin về doanh nghiệp trên Internet như các website: vinabiz.org, tracuunnt.gdt.gov.vn,… từ đó, đối chiếu với khảo sát thực tế để cập nhật vào cơ sở dữ liệu thông tin về quản lý địa bàn của các Đội.

* Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên đã góp phần nâng cao được sự nhận thức cho các chủ thể kinh doanh. Trong năm 2020, Cục đã triển khai nhiều đợt tuyên truyền với hình thức phong phú, phù hợp như: triển khai 03 đợt phát vật phẩm tuyên truyền có in khuyến cáo “Nói không với thuốc lá lậu”; “Người Việt dùng hàng Việt”  với số lượng gần 13,5 nghìn vật phẩm (gồm: ly, gạt tàn, dĩa, bật lửa) đến 154 cơ sở kinh doanh. Triển khai ký 895 bản cam kết trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid và dán 05 nghìn tờ cảnh báo về thuốc lá điếu nhập lậu. Bên cạnh đó, phối hợp với đại diện nhãn hiệu AJI-NO-MOTO tuyên truyền cách phân biệt hàng thật, hàng giả cho các tiểu thương.

Lực lượng QLTT tuyên truyền, dán cảnh báo cấm kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu.

* Nắm bắt diễn biến thị trường và giá cả

Các Đội QLTT đã chú trọng việc nắm thông tin về giá cả và diễn biến thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu. Theo dõi chặt chẽ giám sát sự biến động của giá cả thị trường của các mặt hàng như xăng dầu, gas, sữa, gạo… và nhóm mặt hàng nhu yếu phẩm, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý đặc biệt là trong thời gian mưa bão và dịch bệnh. Thông qua đó theo dõi, cập nhật việc chấp hành quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân để kịp thời đề xuất các biện pháp về công tác quản lý hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn. Trong năm 2020, qua giám sát chặt chẽ việc biến động của giá cả, Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã xử phạt đối với 06 cơ sở kinh doanh xăng dầu đối với hành vi bán cao hơn giá niêm yết do thương nhân đầu mối xăng dầu quy định, tổng số tiền phạt: 262.405.007 đồng, tước quyền sử dụng 04 Giấy chứng nhận đủ ĐKKD xăng dầu 01 tháng và tước quyền sử dụng 02 Giấy chứng nhận đủ ĐKKD xăng dầu 02 tháng. Trong thời gian tập trung thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, các Đội QLTT trực thuộc đã tăng cường công tác quản lý địa bàn, kịp thời kiểm tra xử lý nhiều vụ việc không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Kết quả  xử lý 28 vụ đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, mát xa, karaoke,… phạt tiền: 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, căn cứ đề xuất của công chức công chức quản lý địa bàn, Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã kịp thời kiểm tra đột xuất và xử lý nhiều vụ việc vi phạm có quy mô lớn, điển hình như vụ xử lý đối với Công ty TNHH MTV Phú Hào Mai Anh, phạt tiền: 71,6 triệu đồng, tiêu hủy 49 hộp khẩu trang và 1.400 vỏ hộp khẩu trang cao cấp Mai Anh.

* Cập nhật việc chấp hành các quy định pháp luật trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại

Kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính được cập nhật thường xuyên trên phần mềm Quản lý kiểm tra của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai. Trong đó, thống kê đầy đủ các nội dung về tên cơ sở, người đại diện, địa chỉ, biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm, quyết định xử phạt và biên lai thu tiền,... Đây là cơ sở dữ liệu để những năm qua Cục QLTT tỉnh Gia Lai theo dõi việc chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh và là căn cứ để tổng hợp, báo cáo. Hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường, Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các Phòng, Đội QLTT áp dụng Hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS) vào hoạt động công vụ, chính thức triển khai từ ngày 01/12/2020.

Phú Lê
Phòng Nghiệp vụ - Tổng Hợp

Bình luận